مطالبه طلب متوفا از وراث

اگر وراث ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود، ارث را رد کرده باشند طلبکار حق مراجعه به آنها جهت وصول بدهی متوفا را ندارد. در واقع در صورت رد ارث توسط وراث، اگر متوفا مالی نداشته باشد عملاً امکان مطالبه و وصول طلب برای طلبکار وجود ندارد.

چنانچه وراث ارث را رد نکرده باشند اصل بر قبول ارث است. یعنی در آن فرض، هر کدام از وراث به نسبت سهم الارث خودشان(نه به میزان سهم الارث آنها)، مسئول بدهی متوفا هستند. البته اگر وراث بتوانند ثابت کنند متوفا مالی نداشته است مسئول نخواهند بود. درواقع اصل بر مسئولیت است مگر اینکه بتوانند خلاف آن را ثابت کنند. حتی اگر خارج از مهلت یکماهه باشد.

این موضوع در ماده 248 قانون امور حسبی پیش بینی گردیده است. در ماده مذکور آمده است:

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی: «در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.»

رد ارث اصولاً در قالب اقرارنامه محضری صورت می گیرد. اما محضری بودن آن موضوعیت ندارد و اگر به طرق دیگر ثابت شود وارثی ارث را رد کرده است مسئول پرداخت دیون نخواهد بود.

اگر ارث تقسیم شده باشد موضوع رد منتفی است چون تقسیم به معنای قبول ارث است. لکن اگر وراث ثابت کنند متوفا بیشتر از مالی که به آنها ارث رسیده مال دیگری ندارد فقط تا سقف مالی که ارث رسیده مسئول خواهند بود.

رسول نصرتی-وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رسول نصرتی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *