تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه های ایران

 

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

 

1️⃣ اولین و مهم‌ترین تفاوت دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح آنهاست. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است و اقامه دعوای کیفری مستلزم تقدیم شکواییه به دادسراست.

 

2️⃣ همچنین اقامه‌ی هر دو دعوا بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده و ناچیز است. اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت.

🌼

3️⃣ تفاوت بعدی در مرجع صالح به رسیدگی است یعنی دادگاه رسیدگی کننده.

در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. در صورتیکه دعوای کیفری از ثبت شکایت در دادسرا آغاز می شود و بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و بعد از صدور قرار از دادسرا پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می شود.

🌼

4️⃣ دیگر تفاوت موثر این دو دعوا، نتیجه و آثار هریک از آنهاست؛

مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود.

در صورتیکه در دعوای حقوقی شخص خواهان با اثبات دعوایش به حق اش رسیده و یا اگر متحمل ضرری شده باشد طرف مقابلش صرفا محکوم به جبران خسارت خواهد شد.

⏪️

نکته مهم دیگر اینکه دوستان توجه داشته باشند؛ که با سیستمی شدن ثبت کلیه دعاوی، تقدیم دادخواست و شکواییه حتما حتما می بایست از طریق #دفاتر_خدمات_قضایی صورت گیرد.

نویسنده: راحله سادات مدنی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *