loader image

بایگانی‌های نفقه - موسسه حقوقی و داوری وکلای نور نوین

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info.yarman.com

091612365478

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16

نفقه زن بعد از فوت شوهر

نفقه زن بعد از فوت شوهر

نفقه زن بعد از فوت شوهر نفقه یعنی تامین هزینه های زندگی دیگری. در قانون ما مطابق فقه اسلامی در...

ادامه مطلب
نفقه زن باردار

نفقه زن باردار

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه زن باردار پرداخت نفقه زن در زندگی مشترک وظیفه شوهر و حق زن است. در صورت عدم پرداخت...

ادامه مطلب
نفقه زن

نفقه زن

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه زن نفقه یعنی تامین هزینه های زندگی دیگری. در قانون ما مطابق فقه اسلامی در برخی شرایط فرد...

ادامه مطلب
نفقه فرزندان

نفقه فرزندان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه فرزندان با استناد به ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی کشور، پرداخت نفقه فرزندان برعهده پدر است. پدر موظف است...

ادامه مطلب
نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه در دوران عقد نفقه برطرف کردن نیازهای زندگی دیگری است. قانون گذار به محض ازدواج زن و مرد،...

ادامه مطلب
نفقه خویشاوندان و اقارب

نفقه خویشاوندان و اقارب

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه خویشاوندان و اقارب نفقه پرداخت مخارج زندگی دیگری است. قانون ما در برخی موارد مقرر کرده که شخص...

ادامه مطلب
دعوای الزام به پرداخت نفقه

دعوای الزام به پرداخت نفقه

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دعوای الزام به پرداخت نفقه نفقه پرداخت مخارج متعارف زندگی دیگری است. قانون برای زن، فرزندان و اقارب حق...

ادامه مطلب