loader image

بایگانی‌های نفقه زن - موسسه حقوقی و داوری وکلای نور نوین

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info.yarman.com

091612365478

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16

نمونه دادخواست و رای الزام به تهیه مسکن مستقل

نمونه دادخواست و رای الزام به تهیه مسکن...

نمونه دادخواست و رای الزام به تهیه مسکن مستقل نمونه دادخواست و رای الزام به تهیه مسکن مستقل    ...

ادامه مطلب
دعوای الزام به تهیه مسکن

دعوای الزام به تهیه مسکن

  دعوای الزام به تهیه مسکن یکی از وظایف اصلی شوهر در خانواده، ایجاد زندگی بدون دشواری برای همسر و...

ادامه مطلب
نفقه زن بعد از فوت شوهر

نفقه زن بعد از فوت شوهر

نفقه زن بعد از فوت شوهر نفقه یعنی تامین هزینه های زندگی دیگری. در قانون ما مطابق فقه اسلامی در...

ادامه مطلب
نفقه زن

نفقه زن

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه زن نفقه یعنی تامین هزینه های زندگی دیگری. در قانون ما مطابق فقه اسلامی در برخی شرایط فرد...

ادامه مطلب
نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نفقه در دوران عقد نفقه برطرف کردن نیازهای زندگی دیگری است. قانون گذار به محض ازدواج زن و مرد،...

ادامه مطلب
مجازات ترک انفاق همسر

مجازات ترک انفاق همسر

مجازات ترک انفاق همسر مطابق ماده 1106 قانون  مدنی، نفقه زن درازدواج دائم بر عهده ی شوهر است. در ازدواج...

ادامه مطلب