loader image

بایگانی‌های مرور زمان - موسسه حقوقی و داوری وکلای نور نوین

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info.yarman.com

091612365478

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16

مرور زمان در چک و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مرور زمان در چک و عدم امکان مطالبه...

فرض مسئله جایی است که شخصی یک فقره چک صادر نموده و دارنده بعد از گذشتن سالها از تاریخ سررسید...

ادامه مطلب