loader image

بایگانی‌های عدم استرداد جهیزیه - موسسه حقوقی و داوری وکلای نور نوین

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info.yarman.com

091612365478

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16

آیا عدم استرداد جهیزیه جرم است؟

آیا عدم استرداد جهیزیه جرم است؟

  عدم استرداد جهیزیه جرم است؟ جهیزیه در صورتی که توسط خانواده زن تهیه شده باشد، از اموال زن است...

ادامه مطلب