loader image

بایگانی‌های صدور پرانه زناشویی - موسسه حقوقی و داوری وکلای نور نوین

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info.yarman.com

091612365478

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16

پروانه زناشویی

پروانه زناشویی

  پروانه زناشویی بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از...

ادامه مطلب