تصادف با خودروی گرانقیمت سوال : اگر با یک خودروی لوکس تصادف کنیم آیا بیمه خسارت می­ دهد؟ پاسخ : سقف تعهد مالی در بیمه شخص ثالث مشخص و اصولاً مبلغ پایینی است که جوابگوی خسارات تصادف با خودروی گرانقیمت و لوکس نیست. لکن تا سقف مبلغ تعهد، پرداخت خسارت بر عهده بیمه است. البته…