طلاق به خاطر نپرداختن نفقه مطابق ماده 1106 قانون مدنی ایران، شوهر وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را دارد. به این ترتیب تا زمانی که زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد، این وظیفه برای شوهر وجود دارد. و در صورت امتناع شوهر از تامین نیازهای زوجه، می توان وی را به وسیله…

نحله چیست؟

  نحله چیست؟ نحله به معنای بخششی است که قانون مقرر کرده تا شوهر تحت شریطی به زن خود بپردازد. بر طبق دین اسلام، زن تنها وظیفه تمکین از شوهر و تربیت فرزندان را دارد و هیچ‌گونه وظیفه‌ای در قبال امور خانه و حتی شیر دادن به فرزندان ندارد. به همین دلیل نیز در صورتی…

مهرالمتعه چیست؟

مهرالمتعه چیست؟ غالب افراد مهریه را مبلغ یا مالی می دانند که حین عقد نکاح شوهر مکلف می شود به همسر خود بدهد. اما جالب است بدانیم مهریه با توجه به اینکه در چه زمانی و چه شرایطی مطالبه شود می تواند مدل های مختلفی داشته باشد. در حقیقت زمانی که مهریه حین عقد مشخص…

مهرالمثل چیست؟

  مهرالمثل چیست؟ غالب افراد مهریه را مبلغ یا مالی می دانند که حین عقد نکاح شوهر مکلف می شود به همسر خود بدهد. اما جالب است بدانیم مهریه با توجه به اینکه در چه زمانی و چه شرایطی مطالبه شود می تواند مدل های مختلفی داشته باشد. در حقیقت زمانی که مهریه حین عقد…

  نمونه دادخواست و رای تغییر نام در شناسنامه یک نمونه دادخواست و رای در خصوص تغییر نام در شناسنامه را در ادامه خواهیم دید.   نمونه دادخواست تغییر نام در شناسنامه ریاست محترم مجتمع قضائی………. با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب دارای شناسنامه شماره………. صادره از………. در تاریخ………. متولد و باوجودآنکه از بدو…

  تغییر نام خانوادگی در شناسنامه نام و نام خانوادگی جزء وضعیت مدنی اشخاص است و باید دوام داشته باشد. مطابق قانون، شناسنامه سند هویتی افراد است و هر گونه اعمال تغییر در آن بدون طی کردن روند قانونی، مجاز نمی‌باشد. با این حال قانون اجازه می‌دهد هر فردی که از نام یا نام خانوادگی…