همه چیز در مورد پایان کار ساختمانی

 • 27,اردیبهشت,1400
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

  همه چیز در مورد پایان کار ساختمانی پس از اتمام ساخت بنا مالک ساختمان می بایست نسبت به دریافت جواز پایان کار اقدام نماید. برای این کار مالک می بایست به شهرداری مراجعه نماید و درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمانی بدهد تا انتقال رسمی سند انجام شود. گواهی پایان کار به این معنی…

ابطال تقسیم نامه ساختمانی

 • 26,اردیبهشت,1400
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

  ابطال تقسیم نامه ساختمانی زمانی که ساختمانی با واحدهای مجزا ساخته می شود، مالک یا مالکین به دنبال تفکیک واحدها از یکدیگر بر می آید تا برای هر واحد سند شش دانگ جدا اخذ شود. حال اگر ملک دارای چند شریک باشد، مقدمه دریافت سند مجزای هر واحد برای شریک، تنظیم تقسیم نامه توسط…

دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

 • 22,اردیبهشت,1400
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

  دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه زمانی که ساختمانی با چند شریک ساخته می شود، مسلماً شرکا خواهان تقسیم واحدها مابین خود هستند تا بتوانند بهره برداری مورد نظر خود را از واحدهایشان بنمایند. در حقوق ایران، این تقسیم باید به موجب تقسیم نامه رسمی صورت پذیرد. در غیر این صورت هرگونه تقسیم…

نمونه تقسیم نامه ساختمان

 • 22,اردیبهشت,1400
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

نمونه تقسیم نامه ساختمان   زمانی که آپارتمانی با چند مالک ساخته می شود، پس از تفکیک واحدها از یکدیگر نوبت به صدور سند شش دانگ برای هر واحد می رسد. مالکینی که تا پیش از این از شش دانگ زمین سهم داشتند، اکنون واحد ها را بین خود تقسیم می کنند. سندی که این…

تقسیم نامه ساختمانی

 • 21,اردیبهشت,1400
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

  تقسیم نامه ساختمانی   زمانی که آپارتمانی با چند مالک ساخته می شود، پس از تفکیک واحدها از یکدیگر نوبت به صدور سند شش دانگ برای هر واحد می رسد. مالکینی که تا پیش از این از شش دانگ زمین سهم داشتند، اکنون واحد ها را بین خود تقسیم می کنند. سندی که این…

  دستور فروش در املاک مشاعی غیرقابل تقسیم گاهی بنا بر اختلافات موجود بین شرکا نسبت به یک ملک نظیر املاک موروثی، امکان فروش توافقی یا تقسیم میسر نشده و یکی از شرکا ناگزیر می شود که از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کند. اگرچه هر شریک می تواند سهم اختصاصی خود را بدون…

  دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، پس از اخذ پایان کار از شهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده…

صورتمجلس تفکیکی

 • 10,اسفند,1399
 • ریحانه خلیلی
 • املاک

  صورتمجلس تفکیکی صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می شود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.   تفکیک به چه معناست؟ منظور از تفکیک،…