نمونه دادخواست و رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اینجا یک نمونه دادخواست و رای با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را می بینیم.   نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب مالک پلاک… ثبتی فرعی……

  دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بسیاری از مواقع سازنده و یا مالک یک ملک که تقاضای صدور پروانه ساختمانی دارند، با ممانعت شهرداری به دلایل نه چندان قابل قبولی مواجه می شوند. این افراد برای رسیدن به حق خود می توانند دعوای الزام شهرداری را به صدور پروانه ساختمانی از دادگاه تقاضا…

دعوای ابطال گواهی پایان کار

  • 5,خرداد,1400
  • ریحانه خلیلی
  • املاک

  دعوای ابطال گواهی پایان کار بسیاری از مواقع شاهد صدور پایان کار هایی هستیم که به حقوق اشخاص تعرض کرده یا حاوی مواردی است که ناقض قانون به نظر می رسد. شهرداری پس از صدور پایان کار از هرگونه ورود مجدد به آن فارق می شود. اما راه حل شکایت برای شخص متضرر همچنان…

  دعوای ابطال پروانه ساختمانی صدور پروانه ساختمان با درخواست مالک یا قائم­ مقام او آغاز و با صدور سند، اتمام می­یابد ولی گاهی بنا به دلایلی و اعمال تغییراتی، ممکن است ثالثی متضرر گردد. اشخاص ثالث همین که ذینفع بودن خود را در موضوع درخواستی احراز کنند، می توانند دعوای ابطال پروانه ساختمانی را…

پروانه ساختمانی و جواز ساخت

  • 2,خرداد,1400
  • ریحانه خلیلی
  • املاک

  پروانه ساختمانی و جواز ساخت پروانه یا جواز ساختمانی ، اجازه نامه رسمی شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه ساخت و ساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت و ساز بدون صدور پروانه ساختمان غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت…

  دعوای الزام شهرداری به صدور پایان کار اخذ پایان کار پس از پایان عملیات ساخت یک ساختمان، نقطه شروعی برای تنظیم سند رسمی و اخذ سند شش دانگ برای هر واحد است. صدور این گواهی توسط شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک است. ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان…

دعوای الزام به اخذ پایان کار

  • 1,خرداد,1400
  • ریحانه خلیلی
  • املاک

   دعوای الزام به اخذ پایان کار اخذ پایان کار یکی از اصول اساسی جهت انتقال سند رسمی است.چرا که بدون اخذ گواهی پایان کار انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد . در مواردی که سازنده یا فروشنده ملکی متعهد به اخذ پایان کار است و از انجام تعهد خود…