چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیت­های مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند طلب به اشخاص دیگر می­ باشد اما بعضی اوقات،اشخاص با خط زدن حواله کرد چک، مشکلاتی را پدید می آورند که نیازمند بررسی حقوقی آثار آن است. عبارت حواله­ کرد…

فرض مسئله جایی است که شخصی یک فقره چک صادر نموده و دارنده بعد از گذشتن سالها از تاریخ سررسید چک، نسبت به برگشت زدن آن اقدام می­نماید یا علیرغم برگشت زدن چک در سرسید، بعد از سالها، اقدام به مطالبه وجه آن و خسارت تأخیر تادیه می­نماید. در این موضوع که اصل مبلغ مندرج…