loader image

رای افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

رای افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک
197
6 جولای 2020
AdminNoorlaw

نمونه رای افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک

چکیده رای افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک

برای صدور رای به خواسته افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک، تعیین وقت ملاقات فرزند مشترک تحت حضانت یکی از والدین، به مدت بیش از ۲۴ ساعت در هفته به‌جهت مغایرت با مصلحت طفل و اخلال در آسایش و برنامه تحصیلی وی موجه نیست.

 

رای بدوی

دادخواست خانم ن.الف. فرزند م.، با وکالت ع.م. به‌طرفیت آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت خانم ش.ق.، به‌خواسته ملآقات فرزند مشترک پسر ۷ ساله به‌نام ع. به مدت ۷۲ ساعت در هفته؛ دادگاه باعنایت به موضوع دعوی، پس از ملاحظه مستندات ابرازی خواهان، از جمله سند رسمی ازدواج و اسناد سجلی ۴۹۵۷ به‌شماره ترتیب مورخ ۱۴/۴/۸۹، جملگی حکایت از وجود علقه زوجیت دائم متداعبین و وجود رابطه اولیاء بودن ایشان نسبت به فرزند موصوف داشته. با توجه به احراز رابطه ولادت و بنوت طفل موصوف با خواهان که حسب تکالیف شرعی و حقوق ذاتی والدین نسبت به فرزندان خود که برای هرکدام از آنان وظایف و متقابلاً حقوقی درنظر گرفته شده است، لذا اعمال حقوق مزبور به‌لحاظ نیاز عاطفی و روحی والدین و فرزندان برای ملآقات، اقتضای برآورده شدن خواسته مطروح بوده که اجابت درخواست مذکور، ضروری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانونی مدنی و بند ۴ ماده ۱۹ و ۲۰ قانون حمایت خانواده، حکم بر ملاقات خواهان با فرزندش به‌نام ع.ر. به مدت چهل و هشت ساعت از عصر چهارشنبه تا عصر جمعه، عندالزوم تحت نظارت کلانتری محل صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یگانه

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به‌طرفیت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۶ ـ ۲۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن برای تجدیدنظرخوانده در هفته به مدت ۴۸ ساعت وقت ملاقات با فرزند مشترک تعیین شده است، وارد و موجه است و مدت زمان تعیین شده متناسب نیست و مغایر با مصلحت طفل و مخل آسایش او و تجدیدنظرخواه می‌باشد و ممکن است در برنامه‌های تحصیلی طفل نیز خلل ایجاد نماید؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته در مورد مدت زمان ملاقات نقض می‌گردد و برای نام‌برده در هفته به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه تا ساعت ۱۷ روز جمعه وقت ملاقات تعیین می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

یک پاسخ به “رای افزایش مدت ملاقات با فرزند مشترک”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.