loader image

نمونه رای و دادخواست حق حبس زوجه

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

نمونه رای و دادخواست حق حبس زوجه
216
28 جولای 2020
AdminNoorlaw

نمونه رای و دادخواست حق حبس زوجه

استفاده زن از حق حبس منوط به تقدیم داخواست می باشد . مرجع صالح به رسیدگی به درخواست استفاده از حق حبس نیز دادگاه خانواده می باشد . در زیر نمونه رای و دادخواست حق حبس زوجه برای شما عزیزان ارائه می شود :

نمونه رای و دادخواست حق حبس زوجه

1. نمونه متن دادخواست حق حبس زوجه

 

رياست محترم …………………………..
با سلام ؛
احتراماً به استحضار مي رساند :
اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ………………… مورخ…………………. در دفتر خانة …………………. تنظيم گرديده و فتوكپي مصدق آن پيوست اين دادخواست مي باشد ، عقد ازدواج دائم با مهريه اي به مبلغ ……………… ريال منعقد کرده ايم . اكنون با توجه به گذشت …………………. از زمان ثبت واقعه نكاح با استفاده از قاعده حق حبس ، تمكين خود را از زوج مشروط به تأديه مهريه خود به شرح فوق نموده و با تقديم اين دادخواست به محضر دادگاه محترم و مستنداً به ماده 1085 قانون مدني صدور حكم بر الزام خوانده به تأديه مهر المسمي به ميزان………………….. ريال به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسی در حق اينجانب مورد استدعاست .

 

 

2. نمونه رای به امکان استفاده از حق حبس زوجه 

چکیده رای

زوجه می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می‌‌گیرد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ح. فرزند ح. به‌طرفیت خانم ب.ح. با وکالت آقای الف.ف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین از زوج با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و اینکه زوج آمادگی داشته تا مراسم مقدماتی برای زندگی مشترک را برگزار نماید ولی زوجه با ادعای استفاده از حق حبس، حاضر به تمکین ‌نمی‌گردد و با توجه به اینکه آنچه در قانون مدنی و شرع مقدس برای سقوط حق حبس تعیین گردیده تمکین خاص است و تمکین عام و اطاعت از شوهر (به‌صورت عام) مسقط حق حبس تلقی نمی‌شود، لذا دادگاه ادعای خواهان را حداقل برای الزام زوج به تمکین عام وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به تمکین عام را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران – حسن‌زاده

 

رای دادگاه تجدید نظر 

تجدید‌نظر‌خواهی خانم ب.ح. از دادنامه شماره۰۱۰۴۶ مورخه۳۱/۶/۹۲ شعبه محترم ۲۵۸دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه شوهر وی آقای م.ح. به‌طرفیت ایشان به خواسته تمکین رأی بر خواسته در پرونده کلاسه۹۲/۰۸۳۶ تصدیر گردیده وارد است زیرا به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و صراحت آن زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس ساقط نمی‌شود مگر اینکه زوجه به اختیار خود قبل از اخذ مهریه قیام به انجام تمکین نماید (ماده ۱۰۸۶) که در مانحن‌فیه چنین نیست پس حق حبس استمرار دارد و تفکیک تمکین به شرحی که در دادنامه بدوی آمده هیچ توجیهی ندارد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدور ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام ‌می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ نجفی رسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.