loader image

نمونه رای و دادخواست الزام به تمکین

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

نمونه رای و دادخواست الزام به تمکین
200
11 آگوست 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نمونه دادخواست و رای الزام به تمکین

نمونه دادخواست و رای الزام به تمکین را با هم بررسی می کنیم.

 

نمونه دادخواست الزام به تمکین

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام که ایشان بدون دلیل قانونی و شرعی موجه و بدون کسب رضایت اینجانب در تاریخ … زندگی مشترک را ترک کرده اند. در ضمن سکونت و زندگی مشترک با بنده برای ایشان هیچ نوع ضرر مالی، بدنی یا شرافتی را در پی ندارد. اینجانب با وجود مراجعات مکرر اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … تاریخ … نیز نمودم که خوانده حاضر به تمکین و بازگشت به منزل نشده اند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم به تمکین زوجه مورد استدعاست.

 

نمونه رای الزام به تمکین

رای بدوی

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ ۲۰/۲/۹۲ بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره ۱۱۸۲ صادره از دفترخانه ازدواج شماره …. رباط‌کریم حوزه ثبتی رباط‌کریم وجود علقه زوجیت بین طرفین محرز می‌داند و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع بیان داشته : که خواهان وی را مورد ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و نیز نفقه وی پرداخت ننموده است اما در این خصوص دلیل ارائه ننموده است و نیز در این مورد نیز شکایت کیفری و یا طرح دعوی حقوقی مطرح ننموده است و اینکه اختلافات خانوادگی جزء زندگی زناشویی می‌باشد و از طرفی زوجه عذر موجه مبنی بر عدم تمکین خود ارائه ننموده است و بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر ما نرسیده است لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ـ ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان

رای تجدید نظر[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”الزام به تمکین” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fobligation-to-obey%2F|title:%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”نشوز و عدم تمکین” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdisobedience-and-disobedience%2F|title:%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.