loader image

نمونه دادخواست و رای منع اشتغال زوجه

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

نمونه دادخواست و رای منع اشتغال زوجه
192
20 ژوئن 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نمونه دادخواست و رای منع اشتغال زوجه

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه:

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. خوانده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در شرکتی خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدند. ایشان گاهی اوقات تا دیروقت با صلاحدید کارفرما سرکار می مانند که این امر منافی و مخالف با حیثیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی و شغلی اینجانب می باشد. لازم به ذکر است که درآمد بنده کفاف زندگی را می دهد. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۷ قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم به ممنوعیت ایشان از اشتغال را استدعا دارم.

 

نمونه رای (رد درخواست منع اشتغال زوجه):

تاریخ رای نهایی:  12/12/1391 شماره رای نهایی: 9109970220202336

 

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته  منع اشتغال زوجه، با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ 24/2/1371 پرسنلی زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی خانواده تهران

 

نمونه رای( منع اشتغال زوجه):

1392/05/29 به شماره : 9209970222600870

درخصوص دعوی آقای س.الف. فرزند م. به‌طرفیت خانم ب.م. فرزند ر. به‌خواسته صدور حکم بر منع اشتغال. از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه رونوشت سند ازدواج شماره ۳۵۵۳ مورخه ۱۲/۱۱/۸۲ دفتر ثبت ازدواج شماره ۲۹۰ تهران، زوجیت طرفین محرز است. درخصوص خواسته، با توجه به اظهارات و مذاکرات طرفین در محکمه و نحوه دفاعیات زوجه، به‌نظر می‌رسد هر دو طرفین به خصوص زوجه، از ملائت کافی در حد شئونات خود برخوردار بوده و نیاز مالی قابل توجهی ندارد و نیز اشتغال تمام وقت طولانی مدت وی، در تزلزل بنیان خانواده آنان تأثیر بسزایی داشته است؛ چه آنکه پس از قریب ۱۰ سال از شروع زندگی مشترک، فرزندی ندارند و در کشمکش و اختلاف هستند. علی‌هذا خواسته خواهان را محمول به صحت قانونی تشخیص و به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، خوانده را از اشتغال به هرگونه شغل تمام وقت خارج از منزل منع می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. به‌طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۰۴۱۲ ـ ۲/۴/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۳۴ شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران، که به‌موجب آن حکم به منع اشغال از هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل به‌شرح استدلال به‌عمل آمده، در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، از آنجایی که اشتغال در مؤسسه مالی و اعتباری ک. در شعبه مرکزی و آن‌هم زوجه به‌عنوان معاون شعبه، مشغول به‌کار می‌باشد، اولاًـ هیچگونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج و یا زوجه باشد، در اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، ندارد. ثانیاًـ اشتغال زوجه، آن هم به مدت شش سال در مؤسسه مزبور، خود دلیل بر رضایت زوج (تجدیدنظرخوانده) از زوجه در آن قسمت موصوف بوده است؛ لذا بنا به‌مراتب فوق، صدور حکم به منع اشتغال زوجه و با استدلال که دادگاه محترم بدوی نموده است، فاقد وصف قانونی می‌باشد؛ ضمن نقض دادنامه یادشده، مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ شمسی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مورد منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مذبور قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

احمدی ـ نجفی‌رسا[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”منع اشتغال زوجه” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fmane-eshteghal-zoje%2F|title:%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.