loader image

رای سلب حضانت

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

رای سلب حضانت
166
6 جولای 2020
AdminNoorlaw

نمونه رای سلب حضانت

رای سلب حضانت از مادر طفل به دلیل ممانعت از ملاقات فرزند با پدر، با توجه به قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده 1168 و 1169 قانون مدنی ، با توجه به اینکه ملاقات فرزند با والدین حق والدین است و در هیچ شرایطی مگر مصلحت طفل، نمی توان مانع ملاقات والدی که حضانت فرزند با وی نیست، شد.

 

رای بدوی سلب حضانت

در خصوص دادخواست آقای ………… فرزند ……….. به طرفیت خانم ………… به خواسته سلب حضانت فرزند به نام ………. 8.5 ساله، با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق شناسنامه و فتوکپی مصدق شناسنامه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است با نوجه به این که از خوانده جدا شده ام فرزند مشترک با توافق به خوانده واگذار نموده ام حق ملاقات روزهای پنج شنبه و جمعه را ممانعت به عمل می آورد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده هرچند حسب اظهار خواهان چندین بار جهت ملاقات فرزند در کلانتری محل مراجعه و کلانتری مربوطه چندبار با محکوم له درب منزل خوانده مراجعه کرده لیکن خوانده از انجام ملاقات خواهان با فرزند مشترک خودداری می نماید بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده 1168 و 1169 قانون مدنی ضمن سلب حضانت از خوانده (مادر طفل) حضانت و نگهداری طفل مشترک را به خواهان پدر طفل صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی و حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.