loader image

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر
192
17 آگوست 2020
AdminNoorlaw

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

مهریه، حقی است که قانون به صرف ازدواج برای زن در نظر گرفته است. با اجرای صیغه نکاح مرد متعهد می شود میزان تعیین شده را با تقاضای زن به وی بپردازد. مهریه همانند دینی بر عهده ی مرد می آید. حتی در صورت فوت شوهر نیز زن حق گرفتن مهریه را دارد. در حقیقت چه قبل از فوت و چه بعد از فوت، دارایی شوهر جهت مطالبه مهریه قابل توقیف است.

 

نحوه مطالبه و گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

اگر مردی در زمان حیات مهریه همسر خود را پرداخت نکرده باشد زوجه می تواند بعد از فوت شوهر با اقامه دعوی به طرفیت وراث شوهر، مطالبه مهریه کند. همانطور که در مطلب مهریه و نحوه اجرا گذاشتن آن توضیح دادیم زوجه به دو روش می تواند مهریه را از وراث وصول و طلب کند. یکی از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری با دادن دادخواست مطالبه مهریه. بنابراین گرفتن مهریه از دو راه مذکور امکان پذیر است. (گرفتن مهریه بعد از فوت زن)

در ابتدا باید دعوای انحصار وراثت برای متوفی طرح شده باشد و وراث وی مشخص گردد. در ادامه اگر اموال شوهر همچون ماشین و ملک دارای سند رسمی بود و یا در بانک و بورس سپرده شده بود، ترکه مشخص است. ولیکن در صورتی که ترکه شامل لوازم، طلا و یا وجه نقد بود، باید دادخواست تحریر ترکه به منظور تعیین دقیق میزان ترکه مطرح گردد. در این شرایط زن باید دادخواست تامین اموال شوهر را به دادگاه خانواده ارائه کند. دادگاه با توقیف اموال مربوطه و سپری کردن روند قانونی با مزایده این اموال، مهریه زن را وصول می‌کند.

پس از این می توان علیه سایر وراث دعوای مطالبه مهریه طرح کرد یا در اجرای ثبت ملک و اموال دیگر را جهت توقیف و برگزاری مزایده معرفی کرد.

 

شرایط گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

 1. وراث شوهر فقط و فقط تا میزان ماترک متوفی (شوهر) یعنی اموالی که از او به جای مانده مسئولیت پرداخت دارند. اگر مردی فوت کند و فاقد مال باشد. وراث مسئولیتی در قبال پرداخت مهریه همسر او ندارند.
 2. اگر شوهر ارثی به جای گذاشته باشد یا فوت کرده و دیه یا بدهی به طلبکاران در میان باشد، پرداخت مهریه همسر او در فرض مطالبه اولویت دارد. پس از پرداخت کامل مهریه نوبت به پرداخت سایر دیون و دیه می رسد.
 3. برخلاف سایر انواع مهریه که به قیمت زمان مطالبه محاسبه می شود، اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد، به قیمت زمان فوت شوهر محاسبه می شود.
 4. ازدواج زن بعد از فوت شوهر، باعث از بین رفتن مهریه نیست و همچنان زن می تواند از وراث شوهر مهریه خود را مطالبه کند.
 5. پس از پرداخت کامل مهریه و دیگر دیون، نوبت به تقسیم ارث می رسد. دریافت مهریه توسط زن مانع دریافت سهم الارث وی نیست. در زمان تقسیم ارث در صورت عدم وجود فرزند یک چهارم ترکه و در صورت وجد فرزند یک هشتم ترکه به زن تعلق می گیرد. (در صورتی که در زمان وفات همسر وی بوده باشد.)
 6. برخلاف طلاق، در صورتی که حین فوت شوهر زوجه باکره باشد یعنی رابطه زناشویی بین طرفین برقرار نشده باشد، باز هم زن مستحق دریافت تمام مهریه است. مگر در صورتی که حین عقد مهریه ای تعیین نشده باشد، در این صورت هیچ مهریه ای قابل پرداخت به زوجه نیست. (قواعد کلی میزان مهریه قابل مطالبه)

(نمونه دادخواست و رای مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر)

 

 

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

میزان مهریه قابل مطالبه در صورت فوت شوهر

مهریه از دیون ممتاز محسوب می شود. یعنی در صورتی که شوهر علاوه بر مهریه، بدهی های دیگری داشته باشد، دین مهریه زن بر همه دیون مقدم است به غیر از دین دارای رهن.

 

ترتیب تقدم دیون:

 1. دیون رهنی تا میزان مال مورد رهن
 2. حقوق کارگران:

دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

 

 1. طلب محجور از متوفی ولی یا قیم:

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

 

 1. طلب مداواگر از متوفی:

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

 

 1. مطالبات زوجه:

نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

مهریه زن

 

6.سایر بستانکاران

 

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

 

از سوی دیگر برخلاف دوران حیات شوهر، مستثنیات دین بعد از فوت معنی ندارد. مستثنیات دین اموالی است که توسط طلبکار قابل توقیف نیست. همانند ملکی که مدیون در آن سکونت دارد (و در شان یک انسان بدهکار است.) و لوازم کار او. این اموال در زمان حیات به جای طلب طلبکار برداشته نمی شود اما به صرف فوت مدیون، قابل توقیف و برداشت در ازای طلب خواهد بود.

دقت کنید زن تنها تا میزان دارایی شوهر متوفی خود می تواند مطالبه مهریه کند. لذا در صورتی که دارایی متوفی کمتر از میزان مهریه باشد، این مازاد را نمی توان از وراث شوهر مطالبه کرد. (گرفتن مهریه از پدرشوهر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.