loader image

ملاقات با فرزندان

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

ملاقات با فرزندان
183
2 ژوئن 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ملاقات با فرزندان

ملاقات با فرزندان حق والدینی است که حضانت طفل را از دست داده اند. بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از والدین که حضانت فرزند با او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.

بر اساس قانون هیچ کدام از والدین نمی توانند سبب جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط دیگری بشوند. در غیر این صورت ایجاد مانع در ملاقات با طفل جرم است و قابل مجازات می باشد.

همچنین نکته مهم دیگر اینکه امکان سلب نمودن حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق وجود ندارد ، حتی در صورتی که یکی از والدین دارای فساد و انحطاط اخلاقی نیز باشد ، نمی توان حق ملاقات با فرزند را از او به طور کلی سلب نمود و تنها ممکن است که به نظر دادگاه مواعد و زمان ملاقات با فرزند کاهش یابد .

با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

تنها استثناء عدم ملاقات مربوط به زمانی است که ملاقات فرزند با والد خود، خطر جانی برای او داشته باشد و پدر یا مادر دارای مشکلات روحی و روانی خطرناک باشند، در این صورت با حکم دادگاه می توان مانع ملاقات فرزند با والد مربوطه شد.

 

تعیین تکلیف بر روی ملاقات با طفل

دادگاه در مورد این که حضانت فرزند به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

این تعیین تکلیف ممکن است ضمن حکم طلاق باشد و یا در صورتی که والدین بدون طلاق، جدای از یکدیگر زندگی نمایند، به درخواست هر یک از طرفین قابل تعیین است.

 

ضمانت اجرای ایجاد مانع در ملاقات با طفل

والدی که حضانت با او نیست، حق ملاقات با طفل را دارد. این حق به حدی اهمیت دارد که قانونگذار برای ایجاد ممانعت بر ملاقات طفل ضمانت اجراهای سنگینی را پیش بینی نموده است. مطابق ماده در صورت ممانعت از ملاقات با طفل، دادگاه می تواند یکی از تدابیر زیر را اتخاذ کند.

  1. مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده حضانت طفل را به دیگری واگذار کند. (سلب حضانت)
  2. برای حضانت ناظر تعیین کند. در این صورت حدود نظارت ناظر را دادگاه بر اساس مصلحت طفل تعیین می کند.

ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حامیت از خانواده در خصوص ناظر بیان می دارد: «شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

 

  1. شخصی که ایجاد مانع نموده، را مجازات نماید.

ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.» در حال حاضر جزای نقدی درجه هشت معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.

دقت کنید پیش از این ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مشخص شده بود که به موجب آن، «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با تصویب قانون جدید امکان حبس زایل شد و تفصیل بیشتری در بحث جزای نقدی پیدا نمود.

رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است.

 

 

  1. اقدامات تامینی پیش از صدور رای نیز ممکن است. ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده اظهار می‌کند: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»
  2. دستور موقت ملاقات با طفل: همچنین خواهان ملاقات با طفل پیش از صدور رای نیز، می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند.

 

زمان و مکان ملاقات با طفل

گاهی ملاقات با فرزند در محل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می کنند. صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات با فرزند مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات با فرزند نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ماده 1174 قانون مدنی مقرر داشته: «تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » . پس در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که معمولاً یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد .

 

زمان ملاقات با فرزندان:

دادگاه در رای طلاق زمان ملاقات را تعیین می کند. اما اگر این موضوع را مسکوت گذاشت، می توان تعیین زمان ملاقات را از دادگاه خواست.

همچنین زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد . پس خواهان افزایش دادن یا کاهش دادن مدت زمان ملاقات با فرزند ، می تواند دادخواست افزایش و یا کاهش زمان ملاقات را به دادگاه صالح ارائه کند که دادگاه بر اساس شرایط و مصالح کودک حکم به افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات خواهد داد .

 

مکان ملاقات با فرزندان:

در صورت وجود اختلاف بین زوجین دادگاه معمولاً در رای خود مرجع انتظامی، پارک یا مسجد محل را به عنوان محل ملاقات تعیین می کند.

در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق ، ممکن است این ملاقات در محل کلانتری انجام شود که البته کلانتری ها اصولا مکان مناسبی جهت ملاقات با طفل نیستند . به همین دلیل قوه قضاییه موظف شده است که محل های مناسبی را به این امر اختصاص بدهد .

 

دعوای تعیین وقت ملاقات با فرزندان

همانند هر دعوایی شروع با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تعیین تاریخ/ مدت ملاقات :

1- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

2- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)

3- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

4- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

1- درخواست استعلام. 2- تحقیقات محلی. 3- شماره پرونده استنادی. 4- شهادت شهود و مطلعین. 5- سایر دلایل و منضمات

(نمونه رای ملاقات با طفل)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”دعوای حضانت” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fcustody-of-the-child%2F|title:%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”سلب حضانت” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdeprivation-of-custody%2F|title:%D8%B3%D9%84%D8%A8%20%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”نمونه رای ملاقات با فرزندان” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fsample-child-voting-vote%2F|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B7%D9%81%D9%84||”][/vc_column][/vc_row]

یک پاسخ به “ملاقات با فرزندان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.