loader image

09017088902-02122864936

noorlawwi@gmail.com

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

سبد خرید

  • English

نمونه رای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

نمونه رای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد
11
13 اکتبر 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نمونه رای طلاق به دلیلی ناتوانی جنسی مرد

نمونه رای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد در دادگاه بدوی و تجدید نظر را مطالعه کنید.

نمونه رای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد (بدوی)

خواهان الف.م. فرزند و. با وکالت ز.ف. به‌طرفیت خوانده ک.ع. فرزند ح. با وکالت ک.ق. و م.الف. دادخواست به‌ خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به‌موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه از تاریخ ۸/۵/۱۳۸۹ که زوجین باهم دیگر ازدواج‌کرده‌اند تاکنون هم‌بستر نشده است و قدرت و توان‌ همخوابی را ندارد و زوجه در عسر و حرج قرار دارد. ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد. زوجه حاضر است نصف مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. جهاز خود را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. حمل و طفل مشترک ندارد. وکیل زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان کرده است موکل اگر طلاق توافقی باشد حاضر به طلاق خواهد بود. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به‌عمل‌آمده و ملاحظه نظریه داوران تعیین‌شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‌مابین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی و ماده ۲۴و۲۵و۲۶و۲۷و۲۸و۲۹و۳۱و۳۲و۳۳ از قانون حمایت خانواده مذکور حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی دریکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی نمی‌باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اشجعی

 

رای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد (تجدیدنظر)

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ع. با وکالت آقای ک.ق. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۲۵۰۱۳۳۳ مورخه ۱۰/۹/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم الف.م. با وکالت خانم ز.ف. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۰۵۰۱۷۶۵ حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استناد و استدلال دادگاه محترم بدوی نیز صحیح بوده و ایراد وکیل محترم تجدیدنظرخواه در اعلام تعارض گواهی‌های پزشکی قانونی به شماره‌های ۱۹۳۳۸/۳۱/۱ مورخه ۲۰/۸/۹۲ و ۱۷۱۰۳/۳۱/۱ مورخه ۲۷/۷/۹۲ مؤثر در مقام نیست چراکه در خصوص ناتوانی جنسی زوج مودی گواهی‌های صادره حکایت از ناتوانی نسبی زوج بوده که اعلام‌شده عمل زناشویی موفق نیازمند تفاهم متقابل است و منظور از تست هوش راجع به سلامت عقلی نیست بلکه راجع به هوش هیجانی است در انجام روابط نسبی منجر به تفاهم متقابل می‌گردد لذا محتوای نظریه پزشکی قانونی که حاکی از ناتوانی نسبی در عمل زناشویی است را کاملاً از مصادیق عسر و حرج دانسته و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌ٌعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به‌مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌ٌعنه را تأیید می‌نماید رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

سیفی ـ موسوی ـ ارژنگی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق توافقی” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fagreed-divorce%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.