loader image

مطالبه مهریه

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

مطالبه مهریه
162
29 جولای 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مطالبه مهریه

مهریه حق مالی برای زن بر عهده ی شوهر است. لذا مانند سایر طلب ها قابل مطالبه بوده و زوجه می تواند با توجه به مزایای مطالبه هریک از روش های مطالبه ( از طریق دادگاه یا اجرای ثبت) اقدام نماید. البته میزان استحقاق زوجه نیز باید مدنظر قرار گیرد.  زیرا در برخی اوقات مهریه نصف و در برخی دیگر به زوجه مهریه ای تعلق نمی گیرد. لذا با احتساب تعلق مهریه بحث مطالبه قابل طرح است.

 

مطالبه مهریه در عقد موقت

غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل وصول از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مهریه را از شوهر بخواهد. ولی به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

 

نوع مهریه

فاکتور مهم در مطالبه مهریه نوع مهریه است. مهریه به دو شکل عندالمطالبه و عندالاستطاعه در ضمن عقد نکاح شرط می شود. مهریه عندالمطالبه هر زمانی توسط زوجه قابل مطالبه است. اما مهریه عندالاستطاعه تنها با اثبات مالدار بودن شوهر قابل دریافت است. لذا امکان جلب و ممنوع الخروجی وجود ندارد.

بدین ترتیب، زمانی که مهریه زنی عندالاستطاعه باشد به این معنی است که وقتی شوهر مکلف به پرداخت مهریه می باشد که استطاعت پرداخت او به دادگاه ثابت شود به دیگر سخن زوجه باید اموالی از شوهر که جزء مستثنیات دین نیست را به دادگاه اعلام نماید تا بتواند توقیف و مهریه را وصول نماید، حساب بانکی و حقوق شوهر نیز از جمله آنها است.

(سایر انواع مهریه)

 

مهریه به دو طریق قابل مطالبه است :

  1. از طریق مراجعه به محاکم دادگستری

زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و با موضوع مطالبه مهریه ثبت نموده و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های دفتر خدمات قضایی را می پردازد. با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، اگر میزان مهریه کمتر از 200.000.000 ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف و در غیر اینصورت، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.

پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زوجه و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.

البته امکان توقیف اموال مرد پیش از رسیدگی قضایی نیز وجود دارد. در صورتی که تمایل به این کار وجود داشته باشد، زن باید در دادخواست خود تامین خواسته فوری را نیز درخواست نموده و بدین ترتیب می تواند در سریع‌ترین زمان ممکن، اموال مرد را برای وصول مهریه توقیف نماید.

مزیت مطالبه از طریق دادگاه، امکان جلب شوهر است. لذا در صورتی که زوج ادعای اعسار نکند و یا ادعای وی با شکست مواجه شود، می توان جلب وی را خواست و تا زمان پرداخت کامل مهریه یا قبول اعسار وی، در حبس خواهد ماند.

(توضیح بیشتر در وصول مهریه از طریق دادگاه)

 

  1. وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. اما اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

به این ترتیب زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود تا ظرف 10 روز مهریه را بپردازد. پس از طی این مهلت و عدم پرداخت مهریه، زن باید به واحد اجرای ثبت مراجعه کند. پس از این چند راه برای وی جود دارد.

الف) معرفی اموال: چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود،

ب) توقیف بخشی از حقوق: زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند.

ج) ممنوع الخروجی: زوجه می تواند درخواست ممنوع الخروجی شوهر را به اجرای ثبت بماند و مانع خروج وی از ایران شود.

(توضیح بیشتر در وصول مهریه از طریق اجرای ثبت)

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از دادگاه یا ثبت؟

هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که فرآیند توقیف اموال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریع تر از اجرای ثبت انجام می‌شود. ولی این مشکل وجود دارد که هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه ۳/۵ درصد است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد. البته زن می‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دادگاه ارائه کند. البته باید در نظر داشت که بعضی از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمی‌پذیرند. همچنین باید در نظر داشت که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و شوهر مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود. در خصوص مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باید ذکر کرد که اگر زن قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریع تر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود.

(نحوه محاسبه مهریه وجه نقد)

 

امکان مطالبه همزمان از دادگاه یا ثبت

امکان مطالبه همه مهریه هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه کرد.

اما می توان قسمتی از مهریه را از اداره اجرای ثبت تقاضای اجرا کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهریه و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع  در اینجا درست است و مصداق دارد. فرض  کنید کل مهریه ۵۰۰ سکه است زوجه می تواند ۳۹۰ سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و ۱۱۰ سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست به طرفیت شوهر اقدام کند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”چه میزان مهریه به زن تعلق می گیرد؟” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fhow-much-dowry-is-given-to-a-woman%2F|title:%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق توافقی” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fagreed-divorce%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.