loader image

طلاق غیابی

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

طلاق غیابی
168
13 جولای 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

طلاق غیابی چیست؟

اگرعلیه شخصی  دادخواست داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، خودش ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و در جلسات دادگاه نیز حاضر نشود، در صورت محکوم شدن وی، رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. این رای می تواند اعم از طلاق باشد یا هر حکم دیگری.

در طلاق نیز اگر یک طرف در جلسات دادرسی حاضر نشود، لایحه ای به دادگاه ندهد و ابلاغیه ای به دست وی نرسیده باشد، حکم صادره علیه او، غیابی محسوب می گردد. دقت کنید طلاق توافقی به خاطر لزوم حضور زوجین، به هیچ وجه غیابی نخواهد بود.

 

طلاق غیابی از جانب مرد

 1. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. بنابراین اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ؛ اما در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند.
 2. ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن که در رای دادگاه منعکس می شود.

حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زن)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زن و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط مرد و موجود بودن اموال هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

 1. بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست مرد اگر مهریه قبلا توسط زن مطالبه نشده باشد مرد در صورت معسر بودن و ناتوانی در پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زن ارائه دهد .دادگاه در صورت حضور نیافتن زن یا نبودن او با توجه به شهادت شهود مرد، مهریه را تقسیط می کند.

 

طلاق غیابی به درخواست زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و در دادگاه  دلیلی قانع کننده برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. (دلایل طلاق به درخواست زن)

 

معمولاً به دلایل زیر طلاق غیابی توسط زوجه مطرح می شود:

 1. ماده 1029 قانون مدنی، در صورتی که شوهر 4 سال غایب مفقود الاثر باشد، به زن حق تقاضای طلاق داده است. (توضیح بیشتر)

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

 1. به استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زن با اعلام عسر و حرج به علت غیبت شوهر می تواند درخوست طلاق خود را مطرح کند.

چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید.  در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید و بلاتکلیفی زن سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند، برای وی ایجاد عسر و حرج نموده است و دادگاه حکم به طلاق زوجه می نماید.

 1. در صورتی که شوهر مال دار نباشد و نبود وی زن را دچار تنگدستی و مشقت نماید. در این صورت ابتدا زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ی نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. (توضیح بیشتر)

 

شیوه رسیدگی:

 1. طرح دعوا: تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مقرر نموده است:« چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را اعلام کند.» لذا زوجه باید آخرین محل اقامت شوهر خود را به دادگاه معرفی نماید. چنانچه آخرین اقامتگاه خوانده در دادخواست درج نشود در واقع دادخواست پذیرفته نخواهد شد  یا منجر به اخطار رفع نقص خواهد شد. دادگاه باید اقدام به تحقیق محلی در محل اقامت و مکانی که خوانده در آنجا حضور داشته است و تحقیق از طریق فرزندان مشترک و بستگان نسبی و سببی یا شهود نماید.
 2. رسیدگی دادگاه به دعوا: در این نوع از طلاق، زن می تواند مهریه و نفقه معوقه و اجرت المثل خود را مطالبه کند. لذا هیچ محدودیتی در خصوص اخد این موارد نیست. فقط برای انکه بتوان طلاق را خلعی نمود و امکان رجوع شوهر را گرفت، زن می تواند میزانی از مهریه خود را هرچند کوجک و کم ارزش ببخشد.
 3. حکم صادره، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه بوده، پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان و ظرف بیست روز سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

بعد از صدور حکم قطعی طلاق، زن 6 ماه مهلت مراجعه به دفاتر طلاق را دارد. در غیر این صورت حکمم طلاق صادره بی اثر خواهد ماند.

همچنین، مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین مناسب زوجه است، بنابراین زوجه برای اجرای صیغه طلاق باید تأمین بسازد ( فیش حقوقی، جواز کسب و کار ) بنابراین اگر زوجه تأمین یا ضامن نسپارد اجرای حکم متوقف می شود.

 

آثار حکم:

 1. ماده ۱۱۵۶ تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق غیابی عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.
 2. در ایام عده رجعیه حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می‌ماند. نفقه زن نیز به عهده مرد است و اگر یکی از آنها فوت نماید همسرش از وی ارث خواهد برد.

(نمونه رای طلاق غیابی)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق به درخواست زوج” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-at-the-request-of-the-husband%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق به درخواست زن”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق توافقی” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fagreed-divorce%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.