در وکالتنامه طلاق چه نکاتی را باید بنویسیم؟

وکالت تام در طلاق، یا در زمان عقد و در سند ازدواج قید می شود یا پس از عقد و در دفترخانه اسناد رسمی.وکالتی که مرد به زن برای طلاق می دهد بیش از یک خط اعطای وکالت است. در حقیقت نکات زیادی وجود دارد که باید در وکالتنامه قید شود تا زن در مراحل طلاق به مشکل بر نخورد. برخی دیگر از بندهای این وکالتنامه، توافقات طرفین نسبت به حقوق مالی زوجه و حضانت فرزندان است که جانشین توافقات طرفین در دادگاه می شود. پس زمانی که مرد بخواهد اختیار طلاق را به همسرش دهد، می تواند شرایطی تعیین کند تا در روند رسیدگی دادگاه به طلاق، متضرر نشود.دقت کنید اشتباها برخي از زوجين براي دادن حق طلاق به دفترخانه اي كه ازدواج آن ها را ثبت کرده مراجعه مي كنند. در صورتی که بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اين وكالت نامه رجوع نمايند. به بیانی دیگر مرجع صدور حق طلاق پس ازعقد، دفاتر اسناد رسمي می باشد. 
  1. مواردی ک ضرورتاً باید در وکالت قید گردد:

الف) حق توکیل به غیر ولو کراراً و حق اخذ و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری.ب)  مراجعه به هر یک از مراجع قضایی و حضور در واحد مشاوره، داوری و دادگاه.ج) درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع يا مبارات و حق قبول مابذل.د)  حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه (وکیل) از قید زوجیت و انجام کلیه تشریفات ثبت طلاق و اخذ مدارک شناسایی و سند طلاق.در صورتی که هر یک از موارد فوق در وکالتنامه قید نگردد، طلاق را دچار مشکل می کند. لذا دقت کنید ذکر این موارد انتخابی نیست و عدم ذکر آن مساوی با عدم وجود حق طلاق خواهد بود. 

2) مواردی که ذکر آن انجام تشریفات طلاق و روند رسیدگی قضایی را آسان تر می کند و پیشنهاد می شود حتماً در وکالتنامه قید شود:

الف) اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.ب) موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید. 
  1. مواردی که بسته به توافق طرفین در وکالتنامه ذکر می شود:

الف) میزان مهریه و حقوق قابل بذل. به دیگر سخن مرد می تواند تعیین کند در قبال بخشش چه میزان از مهریه و حقوق مالی زوجه، حاضر به دادن وکالت به وی می باشد.ب) وضعیت حضانت و ملاقات فرزندانج) ذکر مدت وکالت. پس از انقضای این مدت دیگر زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.نکته : در صورت رضایت زوج و تمایل در انجام طلاق با اخذ حق و حقوق قانونی زوجه، عبارت «تعیین تکلیف در خصوص کلیه حق و حقوق قانونی زوجه اعم از مهریه (اخذ یا بذل کل یا بعض از مهریه)، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، میزان و نحوه ملاقات با فرزند و… » در وکالتنامه یا سند ازدواج مرقوم گردد. 
نمونه متن وکالتنامه
موکل: …..وکیل: خانم…..مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه‌های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالحه، تقدیم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هریک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم ….(وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با شرط بذل تمامی مهریه استحقاقی، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهریه استحقاقی، نفقه، اجرت المثل تعیین تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفی و انتخاب دارو و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط آن‌ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوی یا دادخواست، حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.حدود اختیارات: وکیل مذکور با حق توکیل به غیر (و لو کرار) و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.نویسنده : ریحانه خلیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
هیچ داده ای یافت نشد
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *