آثار حقوقی مرگ مغزی بر ارث و رابطه زوجیت

سوال : کسی که دچار مرگ مغزی شده است وضعیت اموال و ارث او به چه صورت خواهد بود؟

جواب : مطابق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، کسی که مرگ مغزی او به صورت قطعی از سوی مرجع پزشکی تأیید شده باشد در حکم مرگ قطعی است.

لذا اگر شخصی دچار مرگ مغزی شود زن این شخص از تاریخ مرگ مغزی، بایستی عده وفات نگه دارد. بر اساس ماده 1154 قانون مدنی : عده وفات چه در نکاه دائم و چه در نکاح منقطع چهار ماه و ده روز است،مگر اینکه زن حامل باشد. در واقع چون در مرگ مغزی دیگر امیدی به بازگشت بیمار نیست در حکم شخص متوفا می باشد. به همین جهت تمام احکام فوت بر شخص بار می گردد.

در خصوص دیون متوفی نیز ماده 231 قانون امور حسبی قابل اعمال خواهد بود. بر اساس این ماده قانونی دیون موجل اشخاص بعد از فوت آنها حال می­ شود. یعنی اگر اشخاصی از بیمار مرگ مغزی طلب موجل داشته باشند می توانند قبل از موعد برای طلب خود مراجعه نمایند. این طلب از اموال بیمار مرگ مغزی قابل وصول خواهد بود. ورثه نیز می ­توانند بعد از اداء دیون و تعهداتی که بر عهده مرگ مغزی مستقر شده است،اموال شخص مرگ مغزی شده را بین خود تقسیم کنند.

تاثیر مرگ مغزی بر ارث و حقوق مالی در رویه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به شماره 1004/7مورخ 23/2/1387 این موضوع را مد نظر قرار داده است. در نظریه مذکور آمده است: «بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/2/1381 و اصلاحیه مورخ 10/7/1381 مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است».

در نهایت بایستی دقت نمود که مرگ مغزی امری پزشکی-تخصصی بوده و با کما رفتن بیمار فرق دارد. مرگ مغزی باید توسط پزشکان متخصص مغز و اعصاب به تایید رسیده باشد. جهت پرهیز از مشکلات آتی در نقل و انتقال اموال، بهتر است مقدمات لازم از قبیل گواهی پزشکی و مستندات قضایی

نویسنده: رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رسول نصرتی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *